Forever Top Pageへ                    
Waterslide HT
MUGやセラミックなどのハードな素材にヒートプレス無しでプリント。
 
白トナープリンタ

 
 
 

カラーレーザープリンタ

モノクロトナープリンタ
使い方のYou Tube映像
  
 昇華プリンタ

Transfer RIP
 
IC Split
  
Hot Stamping Foil
       
 No-Cut Academy